Neus Franquesa Oliveres

Psicòloga i Sexòloga

NEUS FRANQUESA OLIVERES

Tel: 645 206 590
Mail: neus@psicologia-bcn.com
Nº de col·legiada 18.830

INFORMACIÓ:

– Llicenciada en Psicologia.

– Màster en Psicologia Clínica i de la Salut.

– Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual.

– Postgrau en Teràpia de Parella.

– Membre de la Junta de la Societat Catalana de Sexologia.

P
RESENTACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PSICOLÒGICA

Sóc Neus Franquesa Oliveres Psicòloga i Sexòloga. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, col·legiada núm 18.830 en el Col∙legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, amb el reconeixement Psicòleg General Sanitari. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut i Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual, amb formació especialitzada en Teràpia de Parella i experiència com a formadora en programes d’Educació Sexual.

Utilitzo un enfocament cognitiu­-conductual i integro elements d’altres corrents per aconseguir una teràpia que s’ajusti a les necessitats individuals. La teràpia consisteix en afavorir el canvi amb una sèrie d’eines, ajudant al pacient a desenvolupar els seus propis recursos i potencialitats en un ambient càlid i proper, fomentant la comprensió, el coneixement d’un mateix i el benestar personal.

La meva professió consisteix en escoltar a les persones i aplicar tècniques per ajudar a resoldre dubtes o conflictes. El meu objectiu és motivar a buscar solucions en situacions complicades per veure-­les des d’una altra perspectiva, generant un canvi positiu.